Agnieszka Frączek, w: Studia Niemcoznawcze XXI, 2001, 742-745.