Recenzje:

Czesława Schatte, w: Convivium (Bonn) 2004, 381-383.

Monika Bielińska, w: Kwartalnik Neofilologiczny 2004, 1, 96-97.

Karol Czejarek, w: Studia Niemcoznawcze (Warszawa) XXIX, 2005, 825-826.

Dorota Misiek, w: Poradnik Językowy 2005, 4, 78 - 80.

Anna Just, w: Studia Niemcoznawcze (Warszawa) XXXI, 2005, 851-854.