- p.o. kierownika Katedry Filologii Germańskiej UMK (r. akad. 1978/79 i w r. 1991)

- przewodniczący toruńskiego koła Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego (1983-86)

- członek Zarządu Stowarzyszenia Germanistów Polskich (1990-96)

- udział w międzynarodowym kolegium doradczym czasopisma bibliograficznego "Germanistik" (Tybinga)(2000-2015)

- członek zespołu ekspertów przy Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej (1999-2004)

- współpraca z Wydawnictwem Langenscheidt Warszawa  (redakcja słowników polsko-niemieckich)

- członek-założyciel „Europa Regionum” (w Szczecinie)

- pełnomocnik Rektora US ds. przeprowadzania egzaminów dla tłumaczy przysięgłych (1998-2003)

- rzecznik dyscyplinarny ds. nauczycieli akademickich na Uniwersytecie Szczecińskim (2002-2005)

- Research Board of Advisors Amerykańskiego Instytutu Biograficznego (American Biographical Institute)(2005 - 2010)

 

Nagrody i wyróżnienia:

 

Nagroda  naukowa Ministra  Szkolnictwa Wyższego (r. 1989)

Liczne nagrody rektorskie UMK i US

Złoty Medal za Długoletnią Służbę (r. 2012) medal

Księga jubileuszowa „Sprachkontakte und Lexikon. Festschrift zum 65. Geburtstag von Prof. Ryszard Lipczuk”, red. J. Mazurkiewicz-Sokołowska, D. Misiek, W. Westphal, Hamburg 2012.

 

Nagroda Rektora US za całokształt dorobku (X 2018)

 

Księga jubileuszowa „Docendo discimusWörter, Sätze, Grammatik  Professor Ryszard Lipczuk zum 70. Geburtstag gewidmet“, red. J. Golonka, B. Komenda-Earle, Lech Zieliński, Hamburg 2019.

 

Księga jubileuszowa „Cogito ergo sum – Wortschatz, Kognition, Text Professor Ryszard Lipczuk zum 70. Geburtstag gewidmet”, red. B. Komenda, K. Nerlicki, K. Sztandarska, M. Kasjanowicz-Szczepańska, Hamburg 2019.