Ryszard Lipczuk

Instytut Filologii Germańskiej US

 

 

Referaty na konferencjach naukowych

1972 - Das Genus der aus dem Englischen und Französischen entlehnten Substantive in der deutschen Sportlexik, Konferencja międzynarodowa w Uniwersytecie Warszawskim, Warszawa.

1983 – Lexikalische Tautonyme im Deutschen und Polnischen, Konferencja germanistyczna niemiecko-polska, Mogilany k/Krakowa.

1984 – Einige Reflexionen über reflektieren, Konferencja polsko-niemiecka w Ośrodku Kultury NRD, Warszawa.

1985 - “Falsche Freunde des Übersetzers“ im Deutschen und Polnischen,
Konferencja polsko-niemiecka w WSP Rzeszów.

1987 - Verbale Tautonyme lateinischer Herkunft in deutsch-polnischer Relation,
Konferencja polsko-niemiecka w Ośrodku Kultury NRD, Warszawa

1989 - Zum Kampf gegen Fremdwörter in der deutschen und polnischen Sport- und Turnlexik, Konferencja polsko-niemiecka w Ośrodku Kultury NRD, Warszawa.

1989 -Fremdwörter in der deutschen und polnischen Sport- und Turnlexik, Konferencja międzynarodowa UMK, Toruń.

1990 - “Falsche Freunde des Übersetzers“ – Forschungsprobleme und Streitfragen, Kongres Germanistyczny IVG w Tokio.

1991 - Internationalismen im deutschen und polnischen Sportwortschatz, Kolokwium Lingwistyczne w Poznaniu.

1992 - “Internacjonalizmy a “fałszywi przyjaciele tłumacza”, Konferencja w ramach projektu “Język a kultura”, Łęczna.

1992 - Deutsche Entlehnungen im Polnischen, Międzynarodowa konferencja w Zielonej Górze.

1993 - Über einige Verdeutschungswörterbücher im 19. und 20. Jahrhundert (mit besonderer Berücksichtigung der Fremdwortverdeutschung in der Sportlexik), Kolokwium Lingwistyczne, Graz.

1994 - Zu Motiven der Verdeutschung von Fremdwörtern im 19. und 20. Jahrhundert, Kolokwium Lingwistyczne, Aarhus.

1995 - Anglizismen im deutschen und polnischen Sportwortschatz, Kolokwium Lingwistyczne w Gdańsku.

1995 - Das Fremdwort im Deutschen - Verdeutschungsversuche im 19. und 20. Jahrhundert, Kongres Germanistyczny IVG w Vancouver.

1996 -“Falsche Freunde des Übersetzers“ und der Fremdsprachenunterricht, Konferencja w Ernst Moritz-Arndt-Universität w Greifswaldzie.

1996 - Deutsche Entlehnungen im Polnischen und deren Reflektion in Polen, Greifswald: Europa-Zentrum.

1997 - Deutsche Einflüsse im Polnischen und deren Reflektion in Polen, Kolokwium Lingwistyczne, Kassel.

1999 - "Fałszywi przyjaciele tłumacza" w słownikach niemiecko-polskich, Konferencja we Wszechnicy Mazurskiej, Olecko.

2000 - Deutsch-polnische und polnisch-deutsche Wörterbücher gestern und heute, Kongres Milenijny: Tysiąc Lat Stosunków Polsko-Niemieckich,Warszawa.

2000 - Arten der “Faux Amis”-Fehler in deutsch-polnischen Wörterbüchern, Kongres Germanistyczny IVG, Wiedeń.

2001 – Der Fremdwortpurismus in Deutschland und Polen an der Jahrtausendwende, Kolokwium Lingwistyczne, Lublana.

2002 - Historia puryzmu językowego w Niemczech, Zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Kraków

2003 - Über einige Gegner des Fremdwortpurismus, Pobierowo (Kommunikation für Europa...)(też: organizacja konferencji)

2003 - Słupszczanin Eduard Engel i jego poglądy na czystość języka, (Konferencja Wschód - Zachód...), Słupsk.

2004 - Uniwersytet w Greifswaldzie: Gemeinsames im europäischen Wortschatz - erste Überlegungen.

2004  Zachodniopomorski Festiwal Nauki (Szczecin): Puryzm językowy w Niemczech i w Polsce - historia i teraźniejszość.

2005 - Pobierowo (Kommunikation für Europa...): Verdeutschungs- und Verpolnischungswörterbücher (też: współorganizacja konferencji).

2005 - II Kongres Germanistyki Wrocławskiej (Wrocław): Deutsches Wortgut in polnischen Fremdwörterbüchern.

2005 -  II Zachodniopomorski Kongres Nauki (Szczecin): Polsko - niemieckie kontakty językowe na płaszczyźnie leksykalnej.

2006 - LXIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego (Szczecin): Wyrazy złożone w słownikach zniemczających i spolszczających.

2007 - Pobierowo (Kommunikation für Europa III. Sprache und Identität): Sprache und Nation

2008 -  Poznań:  Alte und neue Paradigmen im deutsch-polnischen Sprachvergleich

2008 - Warszawa:  Erfolg und Misserfolg der Fremdwortverdeutschung

2008 - Wrocław:  Erfolg und Misserfolg der Verdeutschungs- und  Verpolnischungsversuche

2009 - Toruń:  Direktionalität in polnisch-deutschen Wörterbüchern

2010 - Warszawa (IVG): Das Verdeutschungswörterbuch von Eduard Engel und das Verpolnischungswörterbuch von Władysław Niedźwiedzki als Beispiele der puristischen Tätigkeit in Deutschland und Polen

2010 - Zielona Góra: Anglizismen in Fremd- und Verdeutschungswörterbüchern

2011 – Szczecin: Forschungen zum Thema Phraseologismen in der polnischen Germanistik

2012 – Warszawa: Motive der Bekämpfung der Fremdwörter

2012 – Pobierowo: Fremdwortbezogene Wörterbücher

2014 -  Pobierowo:  Der maritime Wortschatz in zwei erklärend-verdeutschenden Wörterbüchern (Heyse 1873, Petri 1929)

 

Ponadto: referaty na corocznych naukowych konferencjach wewnętrznych Katedry Filologii Germańskiej UMK w Toruniu (w latach: 1983 – 1993).

 

Wykłady gościnne

1986 Uniwersytet w Getyndze (Kolokwium Polonistyczne)
            - Liczebniki w języku niemieckim i polskim
            - Internationalismen undfalsche Freunde des Übersetzers

1987 Uniwersytet w Greifswaldzie
            - Zum Problem von Bedeutung und Gebrauch

1990 Uniwersytet w Essen
            - “Falsche Freunde des Übersetzers”
            - Der Kampf gegen Fremdwörter in der deutschen und polnischen Sport- und Turnlexik
            - Deutsche Entlehnungen im Polnischen

1991 Uniwersytet w Oldenburgu (Katedra Slawistyki)
         - Deutsche Entlehnungen im Polnischen

1992 Uniwersytet w Angers (Francja)
       - “Falsche Freunde des Übersetzers” und Internationalismen
       - Französische Entlehnungen im Deutschen und Polnischen

1993 Uniwersytet Szczeciński
        - “Fałszywi przyjaciele tłumacza” – relacje semantyczne
        - Verdeutschungs- und Verpolnischungswörterbücher

1996 Uniwersytet w Sztokholmie
         - Geschichte des Fremdwortpurismus in Deutschland
         - “Falsche Freunde des Übersetzers” und Internationalismen

1997 Uniwersytet w Kilonii
         - Internationalismen und “falsche Freunde des Übersetzers
         - Der Fremdwortpurismus in Deutschland – historischer Überblick

1998 Uniwersytet w Antwerpii: Bemerkungen zur Germanistik in Polen

1999 Uniwersytet w Greifswaldzie
 - Geschichte des Fremdwortpurismus in Deutschland und Polen

2000 Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy
        - Deutsch-polnische und polnisch-deutsche Wörterbücher
        - Geschichte des Fremdwortpurismus in Deutschland

2000 Hannover – Expo
          - Zur Sprechakttheorie und zum Fremdwortpurismus in Deutschland und Polen

2001 Uniwersytet w Gandawie
         - Internationalismen und “falsche Freunde des Übersetzers”

2001 Uniwersytet w Gandawie
         - Deutsch-polnische Sprachkontakte

2002 Uniwersytet w Giessen
         - Der Fremdwortpurismus in Deutschland und Polen
         - "Falsche Freunde des Übersetzers"

2002 Uniwersytet w Greifswaldzie:
     - Geschichte und Gegenwart des Fremdwortpurismus in Deutschland und Polen

2004 Uniwersytet w Greifswaldzie: 
     - Deutsch-polnische Sprachkontakte

2007  Uniwersytet Humboldtów w Berlinie. Instytut Slawistyki
      - Der Fremdwortpurismus in Deutschland und Polen

2008 - Uniwersytet w Rostoku. Instytut Germanistyki
          - Der Fremdwortpurismus in Deutschland und Polen
          - Erfolg und Misserfolg des Fremdwortverdeutschung
          - Verdeutschungs- und Verpolnischungswörterbücher

 

Ponadto (przed r. 1993): odczyty w ramach Toruńskiego Towarzystwa Naukowego, Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego (Koło Toruń) i toruńskiego koła Towarzystwa Przyjaciół Języka Polskiego