Czesława Schatte, w: Glottodidactica XXVIII (2000) s. 194 - 196.
Ewa Zwierzchoń, w: Przegląd Glottodydaktyczny 17 (2000).