Świątynia buddyjska

                                                           Świątynia szyntoicka

                                                        Tokyo Tower


                                    Kongres Germanistyczny Tokio 1990