Ryszard Lipczuk - prace doktorskie napisane pod moim kierunkiem

Barbara Komenda - Sekundäre Verwendungsweisen von Nationalitäts-, Länder- und Rassenbezeichnungen im Deutschen und Polnischen. Mit besonderer Berücksichtigung der semantischen Gebrauchstheorie (obrona: Poznań czerwiec 2001).

Lech Zieliński - Versportung der deutschen und polnischen Gegenwartssprache
(obrona: Gdańsk październik 2001).

Piotr Sulikowski - Neologismen in der polnischen Dichtung und ihre Übersetzung bei Karl Dedecius
(obrona: Gdańsk grudzień 2002).

Renata Nadobnik - Znaczenie słowników bilingwalnych w dydaktyce języka niemieckiego (obrona: Szczecin styczeń 2010).

Magdalena Zyga – Idiolekte In deutschsprachigen literarischen Texten – das Problem ihrer Übersetzung ins Polnische und Englische (obrona: Szczecin maj 2012).

Emil Daniel Lesner  – Problem przetłumaczalności na podstawie polskich utworów poetyckich i ich tłumaczeń na język niemiecki  (obrona: Szczecin  29.11.2012).

Katarzyna Helena Sztandarska    Problem ekwiwalentów  w słownikach zniemczających i spolszczających na podstawie prac Eduarda Engela i Władysława Niedźwiedzkiego (obrona: Szczecin 6.11.2013) (dyplom z wyróżnieniem).

Magdalena Dżaman – Der Sportwortschatz in deutsch-polnischen Wörterbüchern (obrona: Szczecin 9.10. 2014).

 

Katarzyna Kausa – Anglizismen in deutschen und polnischen belletristischen Texten (obrona: Szczecin 2.07. 2015).