Karol Czejarek, w: Studia Niemcoznawcze. Studien zur Deutschkunde (Warszawa) XXXVIII (2008), 472-475.

 

Marta Czyżewska, w: Studia Niemcoznawcze. Studien zur Deutschkunde (Warszawa) XXXVIII (2008), 477-479.


Martin Grimberg, w: Convivium 2008, 480-483.


Jolanta  Knieja, w: Studia Niemcoznawcze. Studien zur Deutschkunde (Warszawa) XL (2009), 453-457.


Ahmad Rafik Trad, w: Orbis Linguarum (Legnica/Wroc³aw) 2009, 504-510.


Petra Ewald, w: Deutsch als Fremdsprache (Lipsk) 2009, 4, 250-251.